Single Blog

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarschijnlijk bent u er ook al van op de hoogte: vanaf 25 mei a.s. moeten wij ons houden aan de nieuwe wet met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens:

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

kort gezegd de AVG. Deze nieuwe wet ziet u ook opduiken onder de naam General Data Protection Regulation (GDPR) en de Europese Privacy Verordening.

Bij persoonsgegevens moeten we denken aan:

  • godsdienst of levensovertuiging;
  • ras;
  • politieke voorkeur;
  • gezondheid;
  • seksuele leven;
  • lidmaatschap van een vakbond;
  • strafrechtelijk verleden

Ook het burgerservicenummer (BSN) is een bijzonder persoonsgegeven, omdat het een uniek en tot de persoon herleidbaar nummer is.

Onder deze nieuwe wetgeving is het van belang dat een organisatie kan aantonen dat zij een wettelijke grondslag heeft voor het verwerken van deze gegevens. Als de organisatie (de verwerkingsverantwoordelijke) een externe partij inhuurt om deze gegevens te verwerken (de verwerker) dan moet zij schriftelijk toestemming geven om dit voor haar te doen middels een verwerkersovereenkomst.

Bij élitel verwerken wij dagelijks persoonsgegevens voor onze opdrachtgevers. Wij onderzoeken momenteel de impact van de nieuwe wetgeving en de gevolgen die dit heeft voor de samenwerking met onze klanten. We trekken hier in collegiaal op met andere antwoordservices, met als doel om straks ‘AVG-proof’ te zijn.

We zijn  verplicht om vast te leggen hoe wij de persoonsgegevens verwerken, hoe we dit bewaren en hoe we dit beveiligen. Daarnaast moeten wij kunnen aantonen dat wij toestemming hebben van onze opdrachtgevers om voor hun de persoonsgegevens te verwerken.

Deze  verantwoordelijkheid ligt zowel  bij onze opdrachtgevers als bij ons, maar wij willen dat onze klanten met vertrouwen de keus (blijven) maken voor onze diensten. Wij zijn daarom goed voorbereid op de nieuwe wetgeving!

Wilt u meer weten? Bel: 020-496 97 00 of mail naar: info@elitel.nl.

Direct een model Verwerkersovereenkomst aanvragen? Dat kan hier!

Ook vindt u meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deel artikel :